Scholing voor docenten “Hoe kinderen tweetalig te onderwijzen” (28-30 november 2014)

Van dit artikel is nog geen vertaling in het Nederlands

28-30 listopada 2014 Dom Polski, Belgia

Szkolenie przeprowadziła Pani Aneta Nott-Bower – mgr, absolwentka logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W programie poruszone zostały następujące tematy :
• dwujęzyczność kiedyś i dzisiaj;
• wpływ dwujęzyczności na rozwój dziecka;
• strategie dwujęzycznego wychowania i wspomagania dwujęzycznego rozwoju w domu i w szkole;
• kształtowanie dominacji językowej;
• rozwój mowy u dzieci dwujęzycznych;
• profilaktyka zaburzeń mowy i języka u dzieci dwujęzycznych;
• praktyczne sposoby na dwujęzyczne życie w rodzinie;
• edukacja dwujęzyczna – charakterystyka nauczania języka polskiego jako drugiego;
• umiejętność czytania i pisania po polsku – ważne narzędzie wspierania dwujęzyczności;
• specyfika nauczania młodszych i starszych dzieci dwujęzycznych oraz dzieci dwujęzycznych z różnymi dysfunkcjami;
• rola prestiżu Polski i języka polskiego w podtrzymywaniu dwujęzyczności dzieci polskich wychowywanych za granicą;
• praktyczne sposoby na dwujęzyczną edukację (dyskusja)

Zobacz album Szkolenie dla nauczycieli “Jak edukować dzieci dwujęzyczne” 2014

Dwujęzyczność łączy i daje moc 2

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję