Pools in Nederland

PERSBERICHT

betreft:

Primeur!

Pools op havo- en vwo-niveau!

voorlichtingsavond 2 oktober a.s. op Aloysius College, Oostduinlaan 50, 2596 JP

Den Haag

Contactpersonen:

Ambassade:    Natalia Zweekhorst, natalia.zweekhorst@msz.gov.pl

Aloysius College:    Marzena Kardasinska, mka@aloysius.nl, voor uw reactie in het Pools Wim Jansen op de Haar, wja@aloysius.nl, voor uw reactie in het Nederlands

Een primeur in Nederland

Pools in Nederland

Polen en Nederland hebben veel wederzijdse belangen en contacten. U kunt denken aan onze handel, van oudsher en andere zakelijke en ook persoonlijke contacten. En al deze contacten en relaties worden door de Europese banden de laatste tijd geïntensiveerd. Communicatie, elkaar verstaan en dus begrijpen, is hierbij van levensbelang. initiatief Daarom nemen het Haagse Aloysius College en de Ambassade van de Republiek Polen het initiatief de Poolse taal en daarmee ook de cultuur te onderwijzen aan de middelbareschool-leerling die daar interesse in heeft. Primeur op het Aloysius College Vanuit de Europese gedachte is het niet verwonderlijk dat wij samen willen toewerken naar een officieel erkend examen op havo- en vwo-niveau voor Pools als schoolvak. Dit betekent een primeur! Dit onderwijs zullen wij verzorgen op het Aloysius College in Den Haag. Wij weten dat wij met deze initiatieven tegemoetkomen aan de wens van velen. Met het onderwijs in de Poolse taal willen wij direct na de herfstvakantie starten. Daarom vindt 2 oktober aanstaande op het Aloysius College, Oostduinlaan 50, 2596 JP Den Haag, een voorlichtingsavond plaats. Deze avond begint om 19.30 uur. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Aloysius College Den Haag

Ambassade van de Republiek Polen

Stichting Poolse School Den Haag

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję