Over ons

Forum Poolse Scholen in Nederland

1 juni 1996 is de vereniging ‘Forum Poolse Scholen in Nederland’ opgericht in de Poolse Ambassade te Den Haag. Het doel van deze organisatie is het koesteren en verspreiden van de Poolse taal, cultuur en tradities, met name door het didactisch en organisatorisch steunen van Poolse Scholen in Nederland. Forum Poolse Scholen organiseert scholingen voor leraren die de Poolse taal onderwijzen en kan behulpzaam zijn bij het kiezen en aanschaffen van didactische materialen die in Polen worden uitgegeven.

Forum Poolse scholen heeft goede contacten met didactische specialisten uit Polen. Zo is het mogelijk dat twee keer per jaar cursussen op het gebied van didactiek en werkmethoden specifiek voor het onderwijzen van Poolse taal en cultuur in het buitenland in Nederland worden verzorgd door lectoren van Polonijne Centrum Nauczycielskie (Leraren Centrum voor Polen in het buitenland) te Lublin. Een van de belangrijkste opdrachten van de Forum is de integratie van de Poolse Scholen die momenteel in Nederland bestaan. Er worden hiertoe onder andere naast bovengenoemde cursussen ook culturele bijeenkomsten voor kinderen en jeugd georganiseerd.

Het forum ondersteunt ook activiteiten die tot doel hebben kennismaking, tolerantie en begrip tussen Polen en Nederlanders te bevorderen.

De stichting Forum Poolse Scholen in Nederland staat open voor alle geïnteresseerden die zich verbonden voelen met de Poolse taal, cultuur en traditie. Gewone leden van het Forum zijn Poolse scholen, die volgens een eigen model een organisatie hebben opgericht met een bestuur. Alle scholen ontplooien hun lessen en activiteiten met name op zaterdagen. Iedere school opereert onafhankelijk en legt verschillende accenten, bijvoorbeeld daar waar het gaat om politiek en religie.

Individuele personen die tot het Forum willen toetreden worden sympathisantlid genoemd en kunnen adviezen geven. Op het moment telt het Forum Poolse Scholen 9 gewone leden en 2 sympathisant -leden.

 

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Wierszowisko 2020/21 wspierają

Ik Spreek Pools

Ik spreek Pools

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję