Medailles KEN (Commissie voor Educatie) voor vrijwilligers van FPSN

Wij zijn erg blij aan u het volgende te mogen mededelen: op tot de Minister van Educatie van de Republiek Polen gerichte verzoek van het Forum van Poolse Scholen in Nederland heeft de Poolse minister Anna Zalewska aan vijf mensen, die al jaren in Nederland actief zijn medailles toegekend . Deze KEN medailles werden toegekend voor bijzondere verdiensten op het gebied van het onderwijs en opvoeding. In Nederland voor de eerste keer, in 2011, ontvingen oprichters van enkele scholen in Nederland de medailles: Urszula Zawadzińska, Mirosława Skotnicka Laopt, Maria Jaworski, Jan Ebelre en Zofia van der Vorst.

Vanaf jaar 2017 kunnen we nieuwe medaille – ontvangers verwelkomen:

  1. Stanisława Bąk-Matysiewicz, de oprichter en lange jaren leraar op de Poolse school in Leiden. Vanaf 1995 tot 1999 was ze werkzaam in het bestuur van FSPN.
  2. Małgorzata Smółka, leraar op de Poolse school in Nijmegen. Vanaf 1999 tot 2013 lid van het bestuur van FSPN. Vanaf de allereerste keer organisator van “Wierszowisko” (vanaf 2000 tot 2015).
  3. Magdalena Dijkstra-Engel, oprichter en hoofdbestuurder van de Poolse School in Groningen. Bestuurslid van FSPN vanaf 2003 tot 2013.
  4. Mirosława Choińska, vanaf 1997 verbonden aan de Poolse school in Breda als ouder, leraar en bestuurslid.
  5. Stefan Żaczkiewicz, jarenlang voorzitter van de Poolse school in Eindhoven. Eén van de oprichters van het Forum van Poolse Scholen in Nederland en vanaf 1995 bestuurslid hiervan. Vanaf 1997 tot 2015 hoofvoorzitter van FSPN.

We feliciteren alle geerde personen en bedanken voor hun inzet door al die jaren heen voor het Poolse onderwijs in Nederland. De feestelijke uitreiking van medailles zal 14 oktober in de Ambassade van de Republiek Polen in de Haag tijdens de Dag van de Nationale Educatie plaatsvinden.

Stanisława Bąk-Matysiewicz 

komt uit Zomość. Stanisława studeerde Polonistiek aan de UMSC in Lublin. In Polen werkte ze als leraar en bibliothecaris. In1992 verhuisde ze naar Nederland, waar ze SPW op ROC in Leiden afmaakte en op de crèche en kleuterschool werkte. In 1993 richtte zij een Poolse school in Leiden op. In het begin deden er 11 kinderen mee. Vanaf dat moment werkte ze weer als leraar, maar ze was ook diegene die verantwoordelijk was voor de organisatie en het functioneren van de school. Kinderen houden van haar en ouders vertrouwen haar. In 1997 deed ze mee aan een vakantiecursus over de methodiek van het leren van de Poolse taal aan PCN te Lublin. Ze nam ook deel aan alle bijscholingen voor leraren die door FPSN werden georganiseerd. In 1995 hielp Stanisława met het oprichten van FSPN wat dankzij steun van de Poolse Ambassade in den Haag lukte. Inmiddels bestaat FSPN al 22 jaar en is een overkoepelende organisatie die alle Poolse vrijwilliger-scholen steunt. Stanisława was lid van het eerste bestuur. Zij legde vast alle gebeurtenissen op foto’s. Zij was een van de organisatoren van de tentoonstelling over het FSPN te Bydgoszcz. Vanaf mei 2015 is Stanisława gepensioneerd maar ze leidt nog steeds de school in Leiden en neemt actief deel aan educatieve en culturele evenementen van Poolse mensen in Nederland.

Małgorzata Smółka

komt uit Stadgard Szczeciński, studeerde af aan de Hoge School voor Pedagogiek te Zielona Góra met educatief-culturele pedagogiek en theater als hoofdvak. In de jaren 1993-1995 studeerde ze logopedie aan de faculteit van de Universiteit te Gdańsk. In 1995 verhuisde ze naar Nederlanden. Vanaf 1997 tot 2007 werkte ze op de Poolse school genoemd naar Irena Kwiatkowska in Nijmegen als leraar Pools en geschiedenis en ze verzorgde logopedische behandelingen daar.  Tussen 1997 en 2001 nam ze deel aan scholingen voor Poolse leraren in het buitenland in het Centrum van Lerareneducatie te Gdańsk die door Wspólnota Polska werden georganiseerd. Vanaf 1999 is ze lid van het bestuur van FSPN. Het doel van deze in 1995 opgerichte organisatie is het cultiveren van de Poolse taal, cultuur en tradities door voornamelijk didactische en organisatorische steun aan Poolse scholen te verlenen die in Nederland actief zijn alsmede hulp bij het samenwerken onder Poolse organisaties in Nederland. Małgorzata, die 18 jaar deze doelen hielp verwerkelijken organiseerde scholingen voor leraren van scholen die zich verenigden in het Forum FSPN. Met haar hulp kwamen naar Nederland specialisten uit (het Poolse Lerarencentrum) en Warschau (Wspólnota Polska) die hun kennis en kunde met leraren in Nederland deelden. Als leraar op de Poolse school in Nijmegen en bestuurslid van FSPN was Małgorzata bezig met didaktiek en cultuur. In samenwerking met de basisschool in Lublew naast Kolbud startte ze een culturele uitwisseling van kinderen uit beide scholen. Vanaf 1999 organiseerde ze samen met andere vrijwilligers het Festival van de Poolse Poëzie voor kinderen “Wierszowisko”. Tijdens de 15de “Wierszowisko” ontving ze uit de handen van senator Barbara Borys-Damięcka een mediale van het Poolse Senaat voor haar inzet bij de organisatie van ‘Wierszowisko” dat een belangrijkste kinderevenement is voor Poolse kinderen in het buitenland. In 2014 kreeg ze de titel Polonus van het jaar 2014 op het gebied van cultuur. In de jaren daarna zat ze in de commissie van het Polonus.

 

Magdalena Dijkstra-Engel

Magdalena Dijkstra woont sinds 1997 in Nederland. Tijdens een studentenuitwisseling tussen Politechniek te Szczecin en Hanzenhogeschool Groningen leerde ze haar toekomstige man kennen. Ze is gaan trouwen, kreeg kinderen en dacht erover na hoe kinderen uit gemengde gezinnen zouden opgevoed moeten zodat beide culturen hun plek in het leven van kinderen zouden kunnen vinden. Ze wilde dat haar kinderen zich half Pools en half Nederlands zouden kunnen voelen. Ze besloot in Groningen een Poolse school op te richten en dankzij de inhoudelijke hulp van FSPN konden de eerste lessen al in 2004 beginnen. Een jaar later nam ze plaats in het bestuur van FSPN. Ze werkte daar acht jaar als vrijwilliger in de functie van secretaris, maar ze deed ook mee aan projecten en hield zich bezig met financiën. Daarnaast deed ze ook in de jaren 2012 en 2013 aan het pr van het Polonus. De Poolse school is al 13 jaar open. De stichting realiseerde ook volgende projecten: Polska Cafe, Spotkania Filmowe en tentoonstellingen van artiesten uit Polen. Dit soort projecten worden gerealiseerd dankzij de financiële hulp van de Poolse Ambassade. Op deze manier is onder anderen Polska Cafe ontstaan. Deze initiatief was door Magdalena bedacht. Een jaar lang werden daar thema-ontmoetingen met specialisten op bepaalde gebieden georganiseerd bijv. lezingen over de tweetaligheid, het Nederlandse onderwijssysteem, reizen, relaties, adviezen met betrekking tot het zoeken naar het werk. In de Poolse school en de stichting kon men dus niet alleen de taal leren, tradities en cultuur leren kennen maar ook was het een ontmoetingsplek, waar Polen en Nederlanders, die te maken krijgen met Polen, voor advies en hulp kunnen komen. Na 12 jaar een voorzitter, penningmeester en secretaris te zijn besloot Magdalena haar school in de handen van nieuwe, energievolle en enthousiaste mensen te geven. Zij is wel steeds actief in de Poolse Stichting te Groningen.

Mirosława Choińska

maakte een lerarenopleiding aan de filiaal van de Universiteit te Warschau af met als hoofdvak kleuteronderwijs te Łomża. Ze werkte op de kleuterschool in Białystok. In 1990 kwam ze naar Nederland. Als in 1997 Mary Eberle Jaworski na een lange pauze de Poolse scchool in Breda opende was Mirka één van de eerste leraren daar. Na enkele jaren les te hebben gegeven bracht ze haar eigen kinderen ook daarheen. De laatste jaren was ze steun en toeverlaat voor de leraren op school en was ze inval juf ze als het nodig was. Tegenwoordig werkt ze als leraar Nederlands voor volwassenen op de Poolse school. Vanaf 2008 was ze lid van de oudercommissie en vanaf 2016 is ze ook lid van het bestuur. Mirka heeft nog steeds contact met de school en met de ouders en neemt actief deel aan activiteiten van de school. Vanaf 2012 werkt ze op een Nederlandse basisschool in taalgroep, waar de meerderheid uit kinderen van Poolse ouders bestaat. Ze helpt de school met contact met Poolse ouders. Mirka maakt het mogelijk beide culturen met elkaar te verbinden waarbij ze gebruik maakt van haar ervaring, opleiding en kennis van beide talen en culturen. Ze maakt het mogelijk voor Nederlanders om kennis te maken met de Poolse cultuur.

Stefan Żaczkiewicz

Stefan Żaczkiewicz begon in 1991 het vrijwilligerswerk op de Poolse school in Eindhoven. Hij werd lid van de oudercommissie en van het bestuur van de stichting van deze Poolse school. Vanaf 1999 tot 2016 was hij voorzitter van het bestuur. Behalve organisatorische zaken met betrekking van lessen leidde hij ook voorbereidingen tot Jasełka, sportdagen, Carnaval, excursies enz. Al die jaren was hij bezig met de begeleiding van Poolse organisaties en zorgde voor financiële middelen die noodzakelijk waren voor het functioneren van school. Als leraar probeerde hij kinderen enthousiast te maken voor het leren van de Poolse taal en voor het ontdekken van de cultuur en tradities van het land waar hun ouders en grootouders vandaan komen.

20 jaar lang, vanaf 1995 tot 2015, was hij lid van FSPN, een koepelorganisatie die alle Poolse scholen in Nederland verenigt. Het bestuur wordt door leden van FSPN tijdens de Algemene Vergadering voor de tijd van twee jaar gekozen met de mogelijkheid om herkozen te worden. In 1995 nam hij deel aan de eerste vergadering tijdens welke het ontstaan van FSPN een feit werd. Hij was lid van het eerste bestuur van het Forum. Hij hielp bij het wettelijk registeren en dus vastleggen van FSPN en bij het leggen van eerste contacten met Poolse scholen in Nederland. Hij was actief in het zoeken naar financiële middelen. Hij organiseerde mede met andere bestuursleden eerste scholingen voor alle leraren van Poolse scholen in Nederland en hun allereerste ontmoeting ter ere van de Leraren dag, de Dag van het kind, Mikołajki en Wierszowisko.

In 1999 werd hij benoemd tot de voorzitter van FSPN. Hij bleef 16 jaar deze functie vervullen. Hij was verantwoordelijk voor het functioneren van FSPN en de financiële continuïteit. Dankzij Stefan werd FSPN een goede partner voor Nederlandse organisaties en voor Poolse instanties en fundaties. Vele jaren was hij ook penningmeester van FSPN. In die tijd won hij het vertrouwen van talrijke instanties die FSPN een warm hart toedroegen zoals: de Poolse Ambassade in Den Haag, het Ministerie van Onderwijs in Polen, stichtingen “Wspólnota Polska, Sempre Polonia. Deze instanties steunden inhoudelijk en financieel FSPN en Poolse scholen die verenigd waren in FSPN.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję