Fotografie wedstrijd (verlengd tot 30 september)

Van dit artikel is geen Nederlandse vertaling

Uwaga konkurs jest przedłużony. Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2014 roku.

image

Forum FPSN zaprasza wszystkie dzieci do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym pt „Polska oczami polonijnego dziecka”. Szczegóły w regulaminie pod spodem.

Regulamin Wakacyjnego konkursu fotograficznego 2014

„POLSKA OCZAMI POLONIJNEGO DZIECKA”

1. Organizatorem Konkursu jest Forum Polskich Szkół w Holandii
2. Fundatorem nagród jest Forum Polskich Szkół oraz sponsorzy
3. W konkursie mogą wziąść udział dzieci polonijne w wieku 3-15 lat mieszkające na terenie Holandii
4. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie swojej fotografii wykonanej w czasie wakacji 2014 w Polsce
5. Każde zdjęcie powinno być podpisane w następujący sposób :
– dane dziecka które wykonało zdjęcie : imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania w Holandii, e-mail kontaktowy , – opis miejsca , miasto lub okolica, które widoczne jest na zdjęciu
6. Zdjęcia, max 3 należy przesyłać na e-mail:
konkursfotograficznyFPSN@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną na facebooku FPSN. Zdjęcia zostaną opublikowane na portalach FPSN
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7.09.2014. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailem a nagrody dla autorów nagrodzonych zdjęć zostaną wysłane pocztą.
8. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
• akceptuje niniejszy Regulamin;
• jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób na zdjęciu na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu:
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
• udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas
• nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję